สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2564

พบกับนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ออนไลน์ และกิจกรรมต่างๆ

นิทรรศการออนไลน์ กิจกรรมตอบปัญหาออนไลน์
slider image slider image slider image

นิทรรศการออนไลน์

กิจกรรมตอบปัญหาออนไลน์

ตอบปัญหาตามรายวิชาเพื่อรับเกียรติบัตรการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ประจำปี 2564